A KUTYAKIÁLLÍTÁS

A KUTYAKIÁLLÍTÁS

Engedje meg, hogy egy rövid ismertetővel kedveskedjünk Önnek a kutyakiállítások világáról. A lentiekben olvashat a kiállítások típusairól, menetéről, elérhető címekről és minősítésekről. Reméljük hasznosnak tartja majd ezt a kis összefoglalót, mely a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségének (továbbiakban: MEOESZ) kiállítási szabályzata alapján készült. 

A MEOESZ saját hatáskörében, vagy helyi szervezet, illetve a fajtaklubok útján kutyakiállításokat rendez, melyek típusai a következők lehetnek:

 • összfajtás CACIB címet adó kiállítás
 • összfajtás CAC címet adó kiállítás
 • egy-, vagy többfajtás CAC címet adó kiállítás
 • egy-, vagy többfajtás CAC címet adó kiállítás klubgyőztes cím kiadásával
 • nemzetközi fajtaszervezetek Magyarországon megrendezett kiállítása (pl.: Atibox, Interra, IDC, stb.)
 • Derby címet kiadó kiállítás
 • Champion kiállítás

A kiállításokra csak olyan kutya nevezhető, amely FCI tag vagy szerződéses partner által kiadott származási lappal rendelkezik, és van egyedi azonosítója (tetoválás, mikrochip). A kutyát csak a származási lapon szereplő tulajdonos nevén lehet benevezni. A kutya tulajdonosa a  nevezési határidő lejártáig – beleértve az esetleges hosszabbítások dátumát is – jogosult a kutyát kiállításra benevezni. Ezt követően a nevezés nem fogadható el. Minden kutya csak egy osztályba nevezhető. A kutya életkorának tekintetében a kiállítás napja az irányadó. A kiállításokon helyszíni nevezés nem lehetséges.

A nevezéshez minden esetben csatolni kell:
 • a pontosan és olvashatóan kitöltött és aláírt nevezési lapot
 • az FCI származási lap mindkét oldali másolatát
 • a nevezési díj nevezési határidőig történő befizetésének igazolását (feladóvevény vagy átutalás tényét igazoló dokumentum másolata)
 • a munka osztályba történő nevezéshez a fajtára kötelezően előírt munkavizsga le-tételét igazoló, az FCI által elfogadott bizonyítvány másolatát
 • Champion osztályba történő nevezéshez a Champion bizonyítvány másolatát kell csatolni (FCI nemzeti vagy nemzetközi Champion bizonyítvány másolata).
 • Nem bírálhatók a kiállításokon a rejtett- egyheréjű, vagy heresorvadásban szenvedő, beteg, nyomorék kutyák, valamint a láthatóan vemhes (kb. 40 napos), szoptatós kutyák.

 • Tilos felkészíteni a kutyát olyan szerrel, ami megváltoztatja a szőrzet, bőr vagy orr színét vagy formáját. Csak trimmelés, nyírás, körömvágás, fésülés és kefélés engedélyezett.

 • A kiállítók felelősséggel tartoznak kutyájuk biztonságáért, fizikai jólétükért a kutyakiállításokon. Tilos a kutyát olyan körülményeknek kitenni, amelyek veszélyeztetik testi épségét egészségét és komfortját. Ennek alapján tilos a kutyát autóban hagyni hideg vagy meleg időben, vagy bármilyen formában bántalmazni. Ezen szabályok áthágása a folyamatban lévő és jövőbeni rendezvényekről való kitiltást vonja maga után.

 • A kiállítás területére történő belépéskor a kutyák állatorvosi oltási igazolványát ellenőrizni kell, attól függetlenül, hogy nevezték a kiállításra vagy sem (érvényes veszettség elleni oltással rendelkezik-e). Ha a kutya nem rendelkezik ilyen igazolvánnyal, a kiállítás területére történő belépését meg kell tagadni.

 • A kutyák által okozott minden néven nevezhető kárért a kutya tulajdonosa a felelős.

 • A kiállítás területén a kutyákat szabadon engedni tilos, kivéve sport bemutatón a körön belül. A kiállítás területén kutyákat a fajtajellegüknek megfelelően, az állatvédelmi előírások betartásával kell elhelyezni.

 • A kiállítás területén kölyök kutyát árulni TILOS.
 • A kiállító felelős azért, hogy a benevezett kutyájával a bírói körben időben megjelenjen. Amennyiben az adott osztály bírálatát lekési (sorolás után érkezik), a bírálat befejezése után kérheti, hogy a bíró minősítse a kutyát, de nem tarthat igényt kitűnő minősítés esetén sem a győztes cím kiadásának megismétlésére. Az osztály bírálatának megkezdését követően az elkésett kutya felvezetője csak a bíró külön engedélyével léphet a bírói körbe.

 • A bírói körben a bírálat megkezdése után a bírálandó osztályba tartozó kutyákon és felvezetőiken kívül csak a bíró, az írnok, a ringtitkár és szükség esetén a tolmács tartózkodhat. Kivételt képez ellenőrzési célból a MEOE Szövetség elnöke, a Küllembírói Tanács elnöke, a vezető bíró, vagy az általuk megbízott személy. A bírálatba azonban senki nem avatkozhat be.

 • Azt a kiállítót, aki a kiállításon sportszerűtlen magatartást tanúsít, a kiállítás területéről ki kell utasítani. A hatályos fegyelmi szabályzat rendelkezései szerint felelősségre vonható.

 • A kiállító köteles a bírálatot végző bíró döntését elfogadni és nem minősítheti azt.

 • Támadó, harapós kutyák a kiállításon nem bírálhatók.
 • A kiállításokon csak a katalógusban szereplő kutyák bírálhatók, kivéve, ha a nevező vétlen, azaz a nevezése és nevezési díja határidőben igazoltan megérkezett és a katalógusból adminisztratív ok miatt maradt ki.

 • A kiállító köteles a kutya által okozott szemetet (ürüléket) föltakarítani és az erre kijelölt szemétlerakó helyre vinni.

 • A bírálat alkalmával a bíró jogosult a felvezetett kutya egyedi azonosítóját ellenőrizni.
 • Egy ringben, egy időben csak egy bíró végezhet bírálatot, a minősítéseket és a címeket csak egy bíró adhatja ki. A próbabírálat nem minősül bírálatnak.

 • Amennyiben adott fajtát több bíró bírálja, szervező köteles előre meghatározni, hogy melyik bíró milyen megbontás szerint (méret, szín, szőrváltozat, nevezési osztály) végzi a bírálatot. A címek kiadásánál egyértelműen meg kell határozni, hogy az adott címet melyik bíró adhatja ki. Ebben az esetben a bíró a fajtát bíráló más bíróktól függetlenül kell meghoznia döntését.

A kiállításokon kötelező osztályok:
 • Fiatal (Junior) osztály (9 – 18 hónapos kor)
 • Növendék osztály (15-24 hónapos kor)
 • Nyílt osztály (15 hónapos kortól)
 • Munka osztály (15 hónapos kortól)
 • Champion osztály (15 hónapos kortól)
 • Veterán osztály (8 éves kortól)
A kiállításokon választható osztályok:
 • Minor Puppy osztály (3 – 6 hónapos kor)
 • Kölyök (Puppy) osztály (6 – 9 hónapos kor)
 • KITŰNŐ: Csak annak a kutyának adható, amelyik az ideális fajta standardhoz nagyon közel van, kitűnő állapotban kerül bemutatásra, harmonikus és kiegyensúlyozott temperamentuma van, színvonalas, és kitűnő a testtartása. A kutya kiválóan képviselt fajtajellege megengedi, hogy a kisebb “hiányosságok” feledhetők legyenek, de a kutya rendelkezzen a nemének megfelelő tipikus tulajdonságokkal.

 • NAGYON JÓ:

  Csak annak a kutyának adományozható, amelyik rendelkezik a fajtája tipikus tulajdonságaival, kiegyensúlyozott arányai vannak és kifogástalan állapotú. Néhány kisebb hiba tolerálható, kivéve az alaktani természetűeket. Ezt a díjat csak olyan kutyának lehet adni, amelyik típusos.

 • JÓ:

  Annak a kutyának adható, amelyik a fajtája fő tulajdonságaival rendelkezik. A jó tulajdonságoknak túlsúlyban kell lenniük a hibákkal szemben, úgy, hogy a kutya a fajtája jó képviselőjének legyen tekinthető.

 • MEGFELELŐ:

  Annak a kutyának adható, amelyik megfelel a fajtájának, de az általánosan elfogadott tulajdonságokkal nem rendelkezik, vagy amelyik fizikai állapota kívánnivalót hagy maga után.

 • DISZKVALIFIKÁLT (KIZÁRVA):

  Annak a kutyának kell adni, amelyik nem egyezik a fajtastandard által előírt típussal; amelyik magatartása egyértelműen nem a standardnak megfelelő vagy agresszív; amelyiknek abnormális heréi vannak; amelyiknek a fogazata hibás vagy hiányos vagy állkapcsa szabálytalan; amelyik szín- és / vagy szőrstruktúrája nem felel meg a standardnak vagy egyértelműen az albinizmus jeleit viseli magán. Ezt a kvalifikációt azok a kutyák is kapják, amelyek olyan kis mértékben egyeznek a fajta önálló tulajdonságaival, hogy ez az egészségüket veszélyezteti. Továbbá azok a kutyák is ezt a minősítést kapják, amelyek kizáró hibákat mutatnak a fajta standard tekintetében. A bírálatnak tartalmaznia kell az okot ami miatt a kutya a DISZKVALIFIKÁLT (KIZÁRVA) minősítést kapta.

 • NEM BÍRÁLHATÓ: 

  Ezt az értékelést olyan kutya kaphatja, amelyik nem mozog, mely béna, mely folyamatosan felugrál a felvezetőre vagy megpróbál a ringből kiszabadulni, lehetetlenné teszi a testtartás és mozgás értékelését vagy folyamatosan kikerüli azt, hogy a bíró „vizsgálja“ és lehetetlenné teszi a fogak, anatómia és felépítés, farok vagy herék ellenőrzését. Ez a minősítés akkor is kiadásra kerül, ha műtét vagy kezelés nyomai figyelhetők meg, és úgy tűnik, hogy a kiállító meg akarta téveszteni a bírót. Ugyanez érvényes akkor is, ha a bírónak oka van operációt gyanítani, ami arra szolgált, hogy javítsa az eredetei adottságokat vagy jellegzetességeket (pl: szemhéj-, fül- vagy farokkorrekció). A bírálatban fel kell tüntetni az okot, amiért a kutya NEM BÍRÁLHATÓ besorolást kapott.

Az alábbi minősítések mellé a kiállító az alábbiakat kapja a bírálat befejeztével:
 • Kitűnő: kék minősítő szalag vagy minősítő kártya
 • Nagyon jó: piros minősítő szalag vagy minősítő kártya
 • Jó: sárga minősítő szalag vagy minősítő kártya
 • Megfelelő: zöld minősítő szalag vagy minősítő kártya

Az osztályonként kitűnő és legalább nagyon jó minősítést kapott kutyákat I-IV. helyezésre kell sorolni. A minor puppy és kölyök osztályban nevezett kutyák „nagyon ígéretes”, „ígéretes” és „nem ígéretes” minősítő kártyákat kapnak, továbbá a bíró kiválasztja nemenkénti sorolás után azt a kutyát, amely a díszring Best In Show programjában konkurálhat. A fentiektől eltérő minősítések nem minősülnek FCI által elfogadott minősítésnek.

 • Hungária Prima Junior (HPJ):

  A fiatal osztályban „Kitűnő I.” minősítést kapott kutya kaphatja meg. Nemenként adható ki. A cím mellé kék-fehér minősítő szalag vagy minősítő kártya jár.
 • CAC, res.CAC:

  A növendék, nyílt és munka osztályban „Kitűnő I.” minősítést kapott kutya CAC címet kaphat. A „Kitűnő II.” minősítést kapott kutya részére res.CAC cím adható ki. Mindkét cím odaítélése osztályonként és nemenként történik. A címek mellé nemzeti színű minősítő szalag vagy minősítő kártya jár.

 • Champion CAC, Champion res.CAC:

  A Champion osztályban „Kitűnő I.” minősítést kapott kutya „Champion CAC” címet kaphat. A „Kitűnő II.” minősítést kapott kutya részére „Champion res.CAC” cím adható ki. Mindkét cím odaítélése nemenként történik. A címek mellé nemzeti színű minősítő szalag vagy minősítő kártya jár.

 • Veterán CAC, Veterán res.CAC:

  A veterán osztályban „Kitűnő I.” minősítést kapott kutya „Veterán CAC” címet kaphat. A „Kitűnő II.” minősítést kapott kutya részére „Veterán res.CAC” cím adható ki. Mindkét cím odaítélése nemenként történik. A címek mellé nemzeti színű minősítő szalag vagy minősítő kártya jár.
 • CACIB:

  A növendék, nyílt, munka és Champion osztály CAC címet kapott kutyái közül a legjobb kaphatja meg a CACIB cím várományt, kiadása nemenként történik. CACIB cím kizárólag csak akkor viselhető, ha azt az FCI hivatalosan visszaigazolta. A váromány mellé nemzeti színű minősítő zsinór arannyal, vagy minősítő rozetta és minősítő címkártya jár. A címkártyán fel kell tüntetni „az FCI vissza-igazolásának fenntartásával” szövegezést.

 • Reserve CACIB:

  A bíró a CACIB váromány kiadását követően a bírói körben maradt konkurenciához behívja a CACIB címet elnyert kutya osztályában Res.CAC címet kapott kutyát, és ebből a konkurenciából választja ki a Res.CACIB címet elnyerő kutyát. Ez a cím akkor adható ki, ha a bíró meggyőződése, hogy a Res.CACIB címet kapott kutya kapná a CACIB várományt, ha a CACIB várományt kapott kutya nem lenne jelen. A címhez nemzeti színű minősítő zsinór ezüsttel, vagy minősítő rozetta és minősítő címkártya jár.

 • HUNGÁRIA FAJTAGYŐZTES (HFGY/BOB):

  Nemzeti címet adó kiállításon az adott fajtában összes HPJ, CAC, Champion CAC és Veterán CAC, nemzetközi címet kiadó kiállításon az adott fajtában összes HPJ, CACIB és Veterán CAC címet nyert kutyák konkurálnak a címért. A címhez minősítő zsinór vagy minősítő rozetta és minősítő címkártya jár.

 • BEST OF OPPOSITE SEX (BOS):

  A HFGY cím kiadását követően, a HFGY címért már konkurálók között kiadható cím. A címet a HFGY címet kapott kutyával ellentétes ivarú kutya kaphatja meg. A címhez minősítő zsinór, vagy minősítő rozetta és minősítő címkártya jár.

 • HUNGÁRIA DERBY GYŐZTES (HDGY):

  Szövetség évente egy alkalommal Derby címet kiadó kiállítást rendez. A HDGY címért konkurálhat fajtánként és nemenként minden olyan kutya, amely a kiállítást megelőző naptári évben született és kitűnő minősítést kapott a fiatal, növendék, nyílt, munka vagy champion osztályban. A cím mellé minősítő piros-fehér zsinór, vagy minősítő rozetta és minősítő címkártya jár.

 • FIATAL KLUBGYŐZTES: 

  Elismert tenyésztő szervezetekként és fajtaklubonként minden évben egy alkalommal, az adott fajta, vagy fajtakör részére megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként a fiatal osztályban HPJ címet kapott kutya részére. A bírálati lapon és a címkártyán a „Fiatal Klubgyőztes” cím mellett az évszámot minden esetben fel kell tüntetni. A cím kiadásának tényét a szervezőnek a kiállítás bejelentésekor jeleznie kell.

 • KLUBGYŐZTES:

  Elismert tenyésztő szervezetekként és fajtaklubonként minden évben egy alkalommal, az adott fajta vagy fajtakör részére megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként a növendék-, nyílt-, munka- és champion osztályban CAC címet kapott kutyák összevetését követően a bíró által legjobbnak tartott kutya részére. A bírálati lapon és a címkártyán a „Klubgyőztes” cím mellett az évszámot minden esetben fel kell tüntetni. A cím kiadásának tényét a szervezőnek a kiállítás bejelentésekor jeleznie kell.

 • VETERÁN KLUBGYŐZTES:

  Elismert tenyésztő szervezetekként és fajtaklubonként minden évben egy alkalommal, az adott fajta vagy fajtakör részére megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként a veterán osztályban Veterán CAC címet kapott kutya részére. A bírálati lapon és a címkártyán a „Veterán Klubgyőztes” cím mellett az évszámot minden esetben fel kell tüntetni. A cím kiadásának tényét a szervezőnek a kiállítás bejelentésekor jeleznie kell.

A címek kiadása nem kötelező, ez a bíró elvitathatatlan döntési joga. A CAC cím és CACIB váromány kiadása adott fajtán belül szín, szőrzet és nagyság szerint, a kiállítási szabályzat 2. számú melléklete értelmében kerül kiadásra. Ezen rendelkezés vonatkozik a „Derby győztes”, a „Fiatal Klubgyőztes” és a „Klubgyőztes” címek kiadásakor is. A HFGY/BOB ill. BOS cím kiadását követően ki kell választani a HPJ címet kapott kan és szuka közül, illetve a Veterán CAC címet kapott kan és szuka közül azt, amelyik a dísz ring Best In Show programjában konkurálhat (Best Junior és Best Veterán). A fent felsorolt címeken kívüli további címek nem minősülnek FCI által elfogadott címnek.

Nemzeti CAC és nemzetközi CACIB kiállítások vonatkozásában

 • GYERMEK-KUTYAPÁR:

  A versenyre 9 évnél fiatalabb gyermekek vehetnek részt, helyszíni nevezés lehetséges.

 • FIATAL FELVEZETŐK – JUNIOR HANDLEREK” VERSENYE:

  A verseny két kategóriában (9 – 13 éves kor között és 14 – 17 éves kor között) kerül megrendezésre, helyszíni nevezés lehetséges. CAC címet adó kiállítás esetén az életkor szerinti két csoportra bontástól el lehet tekinteni.

 • UTÓDCSOPORTOK VERSENYE:

  A versenyben az adott kiállítási nap katalógusában szereplő egy kan és utódai, vagy egy szuka és utódai kerülnek bemutatásra. Az utódok száma minimum 3, maximum 5 lehet. A versenyen helyszíni nevezés lehetséges.

 • KUTYAPÁROK VERSENYE:

  A versenyben az adott kiállítási nap katalógusában szereplő azonos fajtájú, azonos tulajdonban lévő két kutya versenyez. A versenyen helyszíni nevezés lehetséges, azonos ivarú kutyák is nevezhetőek.

 • TENYÉSZTÉSI NAGYDÍJ, TENYÉSZTÉSI DÍJ:

  Tenyésztési nagydíj I-II-III. fokozatát kizárólag CACIB címet kiadó kiállításon lehet kiadni, és csak az adott kiállítási nap katalógusában szereplő kutyák nevezhetőek. A csoportok sorolását a tenyésztő által felvezetett egyedek homogenitása szabja meg. Ha a nevezett kutyák nem a tenyésztő tulajdonában vannak, csak a tenyésztő írásos hozzájárulásával lehet a csoportot nevezni illetve a nevezést elfogadni. Nevezési feltétel, hogy a tenyészcsoportban az egy tenyészetből származó legalább két különböző apától, vagy két különböző anyától származó, legalább három és maximum öt azonos fajtájú kutyával lehet indulni. A Tenyésztési Nagydíjra helyszíni nevezés lehetséges. CAC címet adó kiállításon ugyanezen feltételekkel lehet ezt a versenyt megrendezni, az elnyerhető címek Tenyésztési Díj I-II-III. fokozata.

 • LEGSZEBB NEMZETI FAJTA:

  A programpont indítható nemzetközi és nemzeti kiállításon. A konkurenciában az adott napon fajtagyőztes címet elért nemzeti fajtáink vehetnek részt. (komondor, kuvasz, pulik színváltozatai, pumi, mudi, erdélyi kopó, rövidszőrű magyar vizsla, drótszőrű magyar vizsla, magyar agár) A programpont megbontható “Legszebb magyar pásztorkutya”, “Legszebb magyar vadászkutya” kiválasztására is.

 • A KIÁLLÍTÁS LEGSZEBB MINOR PUPPY-JA (MINOR PUPPY BIS):

  A konkurenciában a 3-6 hónapos kategóriában “nagyon ígéretes I.” minősítést és a küllembíró által fajtánkét legszebb minor puppy-nak kiválasztottak konkurálhatnak.

 • A KIÁLLÍTÁS LEGSZEBB KÖLYÖK KUTYÁJA (KÖLYÖK BIS):

  A konkurenciában a 6-9 hónapos kategóriában “nagyon ígéretes I.” minősítést és a küllembíró által fajtánként legszebb kölyöknek kiválasztottak konkurálhatnak.

 • A KIÁLLÍTÁS LEGSZEBB VETERÁN KUTYÁJA (VETERÁN BIS):

  A veterán osztályban kitűnő-I, Veterán CAC minősítést és címet elért kutyák közül a küllembíró kiválasztja a legszebb veterán kutyát. (Best Veterán) Fajtánként a legszebb veterán vehet részt a konkurenciában.

 • A KIÁLLÍTÁS LEGSZEBB FIATAL KUTYÁJA (JUNIOR BIS):

  A fiatal osztályban kitűnő-I. HPJ minősítést és címet elért kutyák közül a küllembíró kiválasztja a legszebb fiatal kutyát. (Best Junior) Fajtánként a legszebb fiatal vehet részt a konkurenciában. A konkurencia nagy létszámára való tekintettel indokolt esetben az elbírálás fajtacsoportonként is történhet.

 • FAJTACSOPORTGYŐZTES:

  (Best of Group, BOG) Az FCI fajtacsoport beosztásnak megfelelően, fajtacsoportonként a fajtagyőztes kutyák vehetnek részt ebben a konkurenciában. A fajtacsoportot bíráló bíró az első és második helyezett kutyát választja ki, akik a fajtacsoportgyőztes (BOG), illetve „reserve fajtacsoportgyőztes” (Res.BOG) címet kapják.

 • A NAP LEGSZEBB KUTYÁJA:

  (Best of Day, BOD) Több napos CACIB címet adó kiállítás esetén mindkét napon (ha nem BIS cím kerül kiadásra) a fajtacsoportgyőztes kutyák közül kerül kiválasztásra. Az első helyezett a „Nap legszebb kutyája” címet kapja (BOD), míg a második helyezett „reserve Napgyőztes” (Res.BOD) címet kapja.

 • A KIÁLLÍTÁS LEGSZEBB KUTYÁJA:

  (Best in Show, BIS) A fajtacsoportgyőztes kutyák konkurenciája. Az első helyezett a „Kiállítás Legszebb Kutyája” címet kapja (BIS), míg a második helyezett a „Reserve Győztes” (Res.BIS) címet kapja.

A Szövetség évente egy alkalommal „Champion of Champions” kiállítást rendezhet, amelyre nevezni az alábbi címek birtokában lehet:
 • valamely FCI ország Junior Championja
 • valamely FCI ország Nemzeti Championja
 • valamely FCI ország Veterán Championja
 • nemzetközi Champion.

Ezen a kiállításon a kutyák nem kapnak részletes bírálati leírást. A Champion kiállításon a kutyák csak champion osztályba nevezhetők, koruktól függetlenül, nemenként. A bíró sorolást végez és az első helyre sorolt kutya megkapja az adott év Championja címet. A győztes kan és szuka összevetésével dönt a bíró arról, hogy melyik kutya kapja a Champion Kiállítás Fajtagyőztese (Ch-BOB) címet.

A MEOESZ saját hatáskörében, vagy helyi szervezet, illetve a fajtaklubok útján kutyakiállításokat rendez, melyek típusai a következők lehetnek:

 • összfajtás CACIB címet adó kiállítás
 • összfajtás CAC címet adó kiállítás
 • egy-, vagy többfajtás CAC címet adó kiállítás
 • egy-, vagy többfajtás CAC címet adó kiállítás klubgyőztes cím kiadásával
 • nemzetközi fajtaszervezetek Magyarországon megrendezett kiállítása (pl.: Atibox, Interra, IDC, stb.)
 • Derby címet kiadó kiállítás
 • Champion kiállítás

A kiállításokra csak olyan kutya nevezhető, amely FCI tag vagy szerződéses partner által kiadott származási lappal rendelkezik, és van egyedi azonosítója (tetoválás, mikrochip). A kutyát csak a származási lapon szereplő tulajdonos nevén lehet benevezni. A kutya tulajdonosa a  nevezési határidő lejártáig – beleértve az esetleges hosszabbítások dátumát is – jogosult a kutyát kiállításra benevezni. Ezt követően a nevezés nem fogadható el. Minden kutya csak egy osztályba nevezhető. A kutya életkorának tekintetében a kiállítás napja az irányadó. A kiállításokon helyszíni nevezés nem lehetséges.

A nevezéshez minden esetben csatolni kell:
 • a pontosan és olvashatóan kitöltött és aláírt nevezési lapot
 • az FCI származási lap mindkét oldali másolatát
 • a nevezési díj nevezési határidőig történő befizetésének igazolását (feladóvevény vagy átutalás tényét igazoló dokumentum másolata)
 • a munka osztályba történő nevezéshez a fajtára kötelezően előírt munkavizsga le-tételét igazoló, az FCI által elfogadott bizonyítvány másolatát
 • Champion osztályba történő nevezéshez a Champion bizonyítvány másolatát kell csatolni (FCI nemzeti vagy nemzetközi Champion bizonyítvány másolata).
 • Nem bírálhatók a kiállításokon a rejtett- egyheréjű, vagy heresorvadásban szenvedő, beteg, nyomorék kutyák, valamint a láthatóan vemhes (kb. 40 napos), szoptatós kutyák.

 • Tilos felkészíteni a kutyát olyan szerrel, ami megváltoztatja a szőrzet, bőr vagy orr színét vagy formáját. Csak trimmelés, nyírás, körömvágás, fésülés és kefélés engedélyezett.

 • A kiállítók felelősséggel tartoznak kutyájuk biztonságáért, fizikai jólétükért a kutyakiállításokon. Tilos a kutyát olyan körülményeknek kitenni, amelyek veszélyeztetik testi épségét egészségét és komfortját. Ennek alapján tilos a kutyát autóban hagyni hideg vagy meleg időben, vagy bármilyen formában bántalmazni. Ezen szabályok áthágása a folyamatban lévő és jövőbeni rendezvényekről való kitiltást vonja maga után.

 • A kiállítás területére történő belépéskor a kutyák állatorvosi oltási igazolványát ellenőrizni kell, attól függetlenül, hogy nevezték a kiállításra vagy sem (érvényes veszettség elleni oltással rendelkezik-e). Ha a kutya nem rendelkezik ilyen igazolvánnyal, a kiállítás területére történő belépését meg kell tagadni.

 • A kutyák által okozott minden néven nevezhető kárért a kutya tulajdonosa a felelős.

 • A kiállítás területén a kutyákat szabadon engedni tilos, kivéve sport bemutatón a körön belül. A kiállítás területén kutyákat a fajtajellegüknek megfelelően, az állatvédelmi előírások betartásával kell elhelyezni.

 • A kiállítás területén kölyök kutyát árulni TILOS.
 • A kiállító felelős azért, hogy a benevezett kutyájával a bírói körben időben megjelenjen. Amennyiben az adott osztály bírálatát lekési (sorolás után érkezik), a bírálat befejezése után kérheti, hogy a bíró minősítse a kutyát, de nem tarthat igényt kitűnő minősítés esetén sem a győztes cím kiadásának megismétlésére. Az osztály bírálatának megkezdését követően az elkésett kutya felvezetője csak a bíró külön engedélyével léphet a bírói körbe.

 • A bírói körben a bírálat megkezdése után a bírálandó osztályba tartozó kutyákon és felvezetőiken kívül csak a bíró, az írnok, a ringtitkár és szükség esetén a tolmács tartózkodhat. Kivételt képez ellenőrzési célból a MEOE Szövetség elnöke, a Küllembírói Tanács elnöke, a vezető bíró, vagy az általuk megbízott személy. A bírálatba azonban senki nem avatkozhat be.

 • Azt a kiállítót, aki a kiállításon sportszerűtlen magatartást tanúsít, a kiállítás területéről ki kell utasítani. A hatályos fegyelmi szabályzat rendelkezései szerint felelősségre vonható.

 • A kiállító köteles a bírálatot végző bíró döntését elfogadni és nem minősítheti azt.

 • Támadó, harapós kutyák a kiállításon nem bírálhatók.
 • A kiállításokon csak a katalógusban szereplő kutyák bírálhatók, kivéve, ha a nevező vétlen, azaz a nevezése és nevezési díja határidőben igazoltan megérkezett és a katalógusból adminisztratív ok miatt maradt ki.

 • A kiállító köteles a kutya által okozott szemetet (ürüléket) föltakarítani és az erre kijelölt szemétlerakó helyre vinni.

 • A bírálat alkalmával a bíró jogosult a felvezetett kutya egyedi azonosítóját ellenőrizni.
 • Egy ringben, egy időben csak egy bíró végezhet bírálatot, a minősítéseket és a címeket csak egy bíró adhatja ki. A próbabírálat nem minősül bírálatnak.

 • Amennyiben adott fajtát több bíró bírálja, szervező köteles előre meghatározni, hogy melyik bíró milyen megbontás szerint (méret, szín, szőrváltozat, nevezési osztály) végzi a bírálatot. A címek kiadásánál egyértelműen meg kell határozni, hogy az adott címet melyik bíró adhatja ki. Ebben az esetben a bíró a fajtát bíráló más bíróktól függetlenül kell meghoznia döntését.

A kiállításokon kötelező osztályok:
 • Fiatal (Junior) osztály (9 – 18 hónapos kor)
 • Növendék osztály (15-24 hónapos kor)
 • Nyílt osztály (15 hónapos kortól)
 • Munka osztály (15 hónapos kortól)
 • Champion osztály (15 hónapos kortól)
 • Veterán osztály (8 éves kortól)
A kiállításokon választható osztályok:
 • Minor Puppy osztály (3 – 6 hónapos kor)
 • Kölyök (Puppy) osztály (6 – 9 hónapos kor)
 • KITŰNŐ: Csak annak a kutyának adható, amelyik az ideális fajta standardhoz nagyon közel van, kitűnő állapotban kerül bemutatásra, harmonikus és kiegyensúlyozott temperamentuma van, színvonalas, és kitűnő a testtartása. A kutya kiválóan képviselt fajtajellege megengedi, hogy a kisebb “hiányosságok” feledhetők legyenek, de a kutya rendelkezzen a nemének megfelelő tipikus tulajdonságokkal.

 • NAGYON JÓ:

  Csak annak a kutyának adományozható, amelyik rendelkezik a fajtája tipikus tulajdonságaival, kiegyensúlyozott arányai vannak és kifogástalan állapotú. Néhány kisebb hiba tolerálható, kivéve az alaktani természetűeket. Ezt a díjat csak olyan kutyának lehet adni, amelyik típusos.

 • JÓ:

  Annak a kutyának adható, amelyik a fajtája fő tulajdonságaival rendelkezik. A jó tulajdonságoknak túlsúlyban kell lenniük a hibákkal szemben, úgy, hogy a kutya a fajtája jó képviselőjének legyen tekinthető.

 • MEGFELELŐ:

  Annak a kutyának adható, amelyik megfelel a fajtájának, de az általánosan elfogadott tulajdonságokkal nem rendelkezik, vagy amelyik fizikai állapota kívánnivalót hagy maga után.

 • DISZKVALIFIKÁLT (KIZÁRVA):

  Annak a kutyának kell adni, amelyik nem egyezik a fajtastandard által előírt típussal; amelyik magatartása egyértelműen nem a standardnak megfelelő vagy agresszív; amelyiknek abnormális heréi vannak; amelyiknek a fogazata hibás vagy hiányos vagy állkapcsa szabálytalan; amelyik szín- és / vagy szőrstruktúrája nem felel meg a standardnak vagy egyértelműen az albinizmus jeleit viseli magán. Ezt a kvalifikációt azok a kutyák is kapják, amelyek olyan kis mértékben egyeznek a fajta önálló tulajdonságaival, hogy ez az egészségüket veszélyezteti. Továbbá azok a kutyák is ezt a minősítést kapják, amelyek kizáró hibákat mutatnak a fajta standard tekintetében. A bírálatnak tartalmaznia kell az okot ami miatt a kutya a DISZKVALIFIKÁLT (KIZÁRVA) minősítést kapta.

 • NEM BÍRÁLHATÓ: 

  Ezt az értékelést olyan kutya kaphatja, amelyik nem mozog, mely béna, mely folyamatosan felugrál a felvezetőre vagy megpróbál a ringből kiszabadulni, lehetetlenné teszi a testtartás és mozgás értékelését vagy folyamatosan kikerüli azt, hogy a bíró „vizsgálja“ és lehetetlenné teszi a fogak, anatómia és felépítés, farok vagy herék ellenőrzését. Ez a minősítés akkor is kiadásra kerül, ha műtét vagy kezelés nyomai figyelhetők meg, és úgy tűnik, hogy a kiállító meg akarta téveszteni a bírót. Ugyanez érvényes akkor is, ha a bírónak oka van operációt gyanítani, ami arra szolgált, hogy javítsa az eredetei adottságokat vagy jellegzetességeket (pl: szemhéj-, fül- vagy farokkorrekció). A bírálatban fel kell tüntetni az okot, amiért a kutya NEM BÍRÁLHATÓ besorolást kapott.

Az alábbi minősítések mellé a kiállító az alábbiakat kapja a bírálat befejeztével:
 • Kitűnő: kék minősítő szalag vagy minősítő kártya
 • Nagyon jó: piros minősítő szalag vagy minősítő kártya
 • Jó: sárga minősítő szalag vagy minősítő kártya
 • Megfelelő: zöld minősítő szalag vagy minősítő kártya

Az osztályonként kitűnő és legalább nagyon jó minősítést kapott kutyákat I-IV. helyezésre kell sorolni. A minor puppy és kölyök osztályban nevezett kutyák „nagyon ígéretes”, „ígéretes” és „nem ígéretes” minősítő kártyákat kapnak, továbbá a bíró kiválasztja nemenkénti sorolás után azt a kutyát, amely a díszring Best In Show programjában konkurálhat. A fentiektől eltérő minősítések nem minősülnek FCI által elfogadott minősítésnek.

 • Hungária Prima Junior (HPJ):

  A fiatal osztályban „Kitűnő I.” minősítést kapott kutya kaphatja meg. Nemenként adható ki. A cím mellé kék-fehér minősítő szalag vagy minősítő kártya jár.
 • CAC, res.CAC:

  A növendék, nyílt és munka osztályban „Kitűnő I.” minősítést kapott kutya CAC címet kaphat. A „Kitűnő II.” minősítést kapott kutya részére res.CAC cím adható ki. Mindkét cím odaítélése osztályonként és nemenként történik. A címek mellé nemzeti színű minősítő szalag vagy minősítő kártya jár.

 • Champion CAC, Champion res.CAC:

  A Champion osztályban „Kitűnő I.” minősítést kapott kutya „Champion CAC” címet kaphat. A „Kitűnő II.” minősítést kapott kutya részére „Champion res.CAC” cím adható ki. Mindkét cím odaítélése nemenként történik. A címek mellé nemzeti színű minősítő szalag vagy minősítő kártya jár.

 • Veterán CAC, Veterán res.CAC:

  A veterán osztályban „Kitűnő I.” minősítést kapott kutya „Veterán CAC” címet kaphat. A „Kitűnő II.” minősítést kapott kutya részére „Veterán res.CAC” cím adható ki. Mindkét cím odaítélése nemenként történik. A címek mellé nemzeti színű minősítő szalag vagy minősítő kártya jár.
 • CACIB:

  A növendék, nyílt, munka és Champion osztály CAC címet kapott kutyái közül a legjobb kaphatja meg a CACIB cím várományt, kiadása nemenként történik. CACIB cím kizárólag csak akkor viselhető, ha azt az FCI hivatalosan visszaigazolta. A váromány mellé nemzeti színű minősítő zsinór arannyal, vagy minősítő rozetta és minősítő címkártya jár. A címkártyán fel kell tüntetni „az FCI vissza-igazolásának fenntartásával” szövegezést.

 • Reserve CACIB:

  A bíró a CACIB váromány kiadását követően a bírói körben maradt konkurenciához behívja a CACIB címet elnyert kutya osztályában Res.CAC címet kapott kutyát, és ebből a konkurenciából választja ki a Res.CACIB címet elnyerő kutyát. Ez a cím akkor adható ki, ha a bíró meggyőződése, hogy a Res.CACIB címet kapott kutya kapná a CACIB várományt, ha a CACIB várományt kapott kutya nem lenne jelen. A címhez nemzeti színű minősítő zsinór ezüsttel, vagy minősítő rozetta és minősítő címkártya jár.

 • HUNGÁRIA FAJTAGYŐZTES (HFGY/BOB):

  Nemzeti címet adó kiállításon az adott fajtában összes HPJ, CAC, Champion CAC és Veterán CAC, nemzetközi címet kiadó kiállításon az adott fajtában összes HPJ, CACIB és Veterán CAC címet nyert kutyák konkurálnak a címért. A címhez minősítő zsinór vagy minősítő rozetta és minősítő címkártya jár.

 • BEST OF OPPOSITE SEX (BOS):

  A HFGY cím kiadását követően, a HFGY címért már konkurálók között kiadható cím. A címet a HFGY címet kapott kutyával ellentétes ivarú kutya kaphatja meg. A címhez minősítő zsinór, vagy minősítő rozetta és minősítő címkártya jár.

 • HUNGÁRIA DERBY GYŐZTES (HDGY):

  Szövetség évente egy alkalommal Derby címet kiadó kiállítást rendez. A HDGY címért konkurálhat fajtánként és nemenként minden olyan kutya, amely a kiállítást megelőző naptári évben született és kitűnő minősítést kapott a fiatal, növendék, nyílt, munka vagy champion osztályban. A cím mellé minősítő piros-fehér zsinór, vagy minősítő rozetta és minősítő címkártya jár.

 • FIATAL KLUBGYŐZTES: 

  Elismert tenyésztő szervezetekként és fajtaklubonként minden évben egy alkalommal, az adott fajta, vagy fajtakör részére megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként a fiatal osztályban HPJ címet kapott kutya részére. A bírálati lapon és a címkártyán a „Fiatal Klubgyőztes” cím mellett az évszámot minden esetben fel kell tüntetni. A cím kiadásának tényét a szervezőnek a kiállítás bejelentésekor jeleznie kell.

 • KLUBGYŐZTES:

  Elismert tenyésztő szervezetekként és fajtaklubonként minden évben egy alkalommal, az adott fajta vagy fajtakör részére megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként a növendék-, nyílt-, munka- és champion osztályban CAC címet kapott kutyák összevetését követően a bíró által legjobbnak tartott kutya részére. A bírálati lapon és a címkártyán a „Klubgyőztes” cím mellett az évszámot minden esetben fel kell tüntetni. A cím kiadásának tényét a szervezőnek a kiállítás bejelentésekor jeleznie kell.

 • VETERÁN KLUBGYŐZTES:

  Elismert tenyésztő szervezetekként és fajtaklubonként minden évben egy alkalommal, az adott fajta vagy fajtakör részére megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként a veterán osztályban Veterán CAC címet kapott kutya részére. A bírálati lapon és a címkártyán a „Veterán Klubgyőztes” cím mellett az évszámot minden esetben fel kell tüntetni. A cím kiadásának tényét a szervezőnek a kiállítás bejelentésekor jeleznie kell.

A címek kiadása nem kötelező, ez a bíró elvitathatatlan döntési joga. A CAC cím és CACIB váromány kiadása adott fajtán belül szín, szőrzet és nagyság szerint, a kiállítási szabályzat 2. számú melléklete értelmében kerül kiadásra. Ezen rendelkezés vonatkozik a „Derby győztes”, a „Fiatal Klubgyőztes” és a „Klubgyőztes” címek kiadásakor is. A HFGY/BOB ill. BOS cím kiadását követően ki kell választani a HPJ címet kapott kan és szuka közül, illetve a Veterán CAC címet kapott kan és szuka közül azt, amelyik a dísz ring Best In Show programjában konkurálhat (Best Junior és Best Veterán). A fent felsorolt címeken kívüli további címek nem minősülnek FCI által elfogadott címnek.

Nemzeti CAC és nemzetközi CACIB kiállítások vonatkozásában

 • GYERMEK-KUTYAPÁR:

  A versenyre 9 évnél fiatalabb gyermekek vehetnek részt, helyszíni nevezés lehetséges.

 • FIATAL FELVEZETŐK – JUNIOR HANDLEREK” VERSENYE:

  A verseny két kategóriában (9 – 13 éves kor között és 14 – 17 éves kor között) kerül megrendezésre, helyszíni nevezés lehetséges. CAC címet adó kiállítás esetén az életkor szerinti két csoportra bontástól el lehet tekinteni.

 • UTÓDCSOPORTOK VERSENYE:

  A versenyben az adott kiállítási nap katalógusában szereplő egy kan és utódai, vagy egy szuka és utódai kerülnek bemutatásra. Az utódok száma minimum 3, maximum 5 lehet. A versenyen helyszíni nevezés lehetséges.

 • KUTYAPÁROK VERSENYE:

  A versenyben az adott kiállítási nap katalógusában szereplő azonos fajtájú, azonos tulajdonban lévő két kutya versenyez. A versenyen helyszíni nevezés lehetséges, azonos ivarú kutyák is nevezhetőek.

 • TENYÉSZTÉSI NAGYDÍJ, TENYÉSZTÉSI DÍJ:

  Tenyésztési nagydíj I-II-III. fokozatát kizárólag CACIB címet kiadó kiállításon lehet kiadni, és csak az adott kiállítási nap katalógusában szereplő kutyák nevezhetőek. A csoportok sorolását a tenyésztő által felvezetett egyedek homogenitása szabja meg. Ha a nevezett kutyák nem a tenyésztő tulajdonában vannak, csak a tenyésztő írásos hozzájárulásával lehet a csoportot nevezni illetve a nevezést elfogadni. Nevezési feltétel, hogy a tenyészcsoportban az egy tenyészetből származó legalább két különböző apától, vagy két különböző anyától származó, legalább három és maximum öt azonos fajtájú kutyával lehet indulni. A Tenyésztési Nagydíjra helyszíni nevezés lehetséges. CAC címet adó kiállításon ugyanezen feltételekkel lehet ezt a versenyt megrendezni, az elnyerhető címek Tenyésztési Díj I-II-III. fokozata.

 • LEGSZEBB NEMZETI FAJTA:

  A programpont indítható nemzetközi és nemzeti kiállításon. A konkurenciában az adott napon fajtagyőztes címet elért nemzeti fajtáink vehetnek részt. (komondor, kuvasz, pulik színváltozatai, pumi, mudi, erdélyi kopó, rövidszőrű magyar vizsla, drótszőrű magyar vizsla, magyar agár) A programpont megbontható “Legszebb magyar pásztorkutya”, “Legszebb magyar vadászkutya” kiválasztására is.

 • A KIÁLLÍTÁS LEGSZEBB MINOR PUPPY-JA (MINOR PUPPY BIS):

  12 A konkurenciában a 3-6 hónapos kategóriában “nagyon ígéretes I.” minősítést és a küllembíró által fajtánkét legszebb minor puppy-nak kiválasztottak konkurálhatnak.

 • A KIÁLLÍTÁS LEGSZEBB KÖLYÖK KUTYÁJA (KÖLYÖK BIS):

  A konkurenciában a 6-9 hónapos kategóriában “nagyon ígéretes I.” minősítést és a küllembíró által fajtánként legszebb kölyöknek kiválasztottak konkurálhatnak.

 • A KIÁLLÍTÁS LEGSZEBB VETERÁN KUTYÁJA (VETERÁN BIS):

  A veterán osztályban kitűnő-I, Veterán CAC minősítést és címet elért kutyák közül a küllembíró kiválasztja a legszebb veterán kutyát. (Best Veterán) Fajtánként a legszebb veterán vehet részt a konkurenciában.

 • A KIÁLLÍTÁS LEGSZEBB FIATAL KUTYÁJA (JUNIOR BIS):

  A fiatal osztályban kitűnő-I. HPJ minősítést és címet elért kutyák közül a küllembíró kiválasztja a legszebb fiatal kutyát. (Best Junior) Fajtánként a legszebb fiatal vehet részt a konkurenciában. A konkurencia nagy létszámára való tekintettel indokolt esetben az elbírálás fajtacsoportonként is történhet.

 • FAJTACSOPORTGYŐZTES:

  (Best of Group, BOG) Az FCI fajtacsoport beosztásnak megfelelően, fajtacsoportonként a fajtagyőztes kutyák vehetnek részt ebben a konkurenciában. A fajtacsoportot bíráló bíró az első és második helyezett kutyát választja ki, akik a fajtacsoportgyőztes (BOG), illetve „reserve fajtacsoportgyőztes” (Res.BOG) címet kapják.

 • A NAP LEGSZEBB KUTYÁJA:

  (Best of Day, BOD) Több napos CACIB címet adó kiállítás esetén mindkét napon (ha nem BIS cím kerül kiadásra) a fajtacsoportgyőztes kutyák közül kerül kiválasztásra. Az első helyezett a „Nap legszebb kutyája” címet kapja (BOD), míg a második helyezett „reserve Napgyőztes” (Res.BOD) címet kapja.

 • A KIÁLLÍTÁS LEGSZEBB KUTYÁJA:

  (Best in Show, BIS) A fajtacsoportgyőztes kutyák konkurenciája. Az első helyezett a „Kiállítás Legszebb Kutyája” címet kapja (BIS), míg a második helyezett a „Reserve Győztes” (Res.BIS) címet kapja.

A Szövetség évente egy alkalommal „Champion of Champions” kiállítást rendezhet, amelyre nevezni az alábbi címek birtokában lehet:
 • valamely FCI ország Junior Championja
 • valamely FCI ország Nemzeti Championja
 • valamely FCI ország Veterán Championja
 • nemzetközi Champion.

Ezen a kiállításon a kutyák nem kapnak részletes bírálati leírást. A Champion kiállításon a kutyák csak champion osztályba nevezhetők, koruktól függetlenül, nemenként. A bíró sorolást végez és az első helyre sorolt kutya megkapja az adott év Championja címet. A győztes kan és szuka összevetésével dönt a bíró arról, hogy melyik kutya kapja a Champion Kiállítás Fajtagyőztese (Ch-BOB) címet.

FCI
MEOESZ